terug_naar_homepage
login_linkspoot
lees_ook

seizoen 15/16:
figuranten
Butterfly
keuzes
Johan Cruijff
Jetro
kijk en zicht
verwondering
cyclus
pijnbank
spelletjes
kleurloos
Realisten en romantici
Blind

Johan Cruijff

 1 Johan Cruijff is uit mijn jeugd
 2 en toch ben ik hem nooit geweest  
 3 
 4 speelveld op straat, paaltjesvoetbal
 5 uitkiezen partijtje, poten of poffen  
 6 ik ben links, ik was de Kromme
 7 spel in rollen vastgelegd
 8
 9 Johan was een ander
10 op het netvlies althans
11 hoorde en las ik zijn gedachtegoed
12 alles veranderde
13 nu ben ik meer Johan dan ik ooit kon vermoeden
14 .

copyright by © judge