terug_naar_homepage
login_linkspoot
lees_ook

seizoen 15/16:
figuranten
Butterfly
keuzes
Johan Cruijff
Jetro
kijk en zicht
verwondering
cyclus
pijnbank
spelletjes
kleurloos
Realisten en romantici
Blind

toiletrollen

Er gaat niets boven Groningen.

Deze slogan bestaat al een aantal jaren, bedoeld om de stad in het noorden van Nederland op de toeristische kaart te zetten. Leuk verzonnen, en nog waar ook, behalve voor mensen uit de Amsterdamse regio, getuige de gretige afname onder de FC Groningen fans van T-shirts met de weinig vriendelijke tekst Fuck Ajax, 110 procent anti-Amsterdam . Natuurlijk is de vrijheid van meningsuiting in het geding zodra je als FC-Groningen bestuur lieden in dergelijke kledij de toegang weigert bij de poorten van de Euroborg, maar sinds wanneer vallen wansmaak en debiliteit onder het uiten van een mening? Gaskamer-imitatoren als Ajax op bezoek komt of het verbroederende gezang in koor met de zelfs rijmende tekst Hamas, Hamas, Joden aan het gas worden tegenwoordig gelukkig niet meer geaccepteerd, maar de vindingrijkheid van zwakzinnigen moet niet worden onderschat. Nu is men in Groningen e.o. blijkbaar niet al te vlug van begrip en is men waarschijnlijk nog steeds bezig met het vertalen van de Stenen Tafelen, dus de Grondwet of de Europese Rechten van de Mens is een hersencelletje teveel gevraagd. Wellicht is een kleine test op zijn plaats en wordt FC Groningen bij iedere uitwedstrijd onthaald door de aanhang van de tegenpartij in T-shirts met opdruk Boeren Stinken. Kijken of iemand aanstoot neemt.

Voordat ik mij schuldig maak aan het scheren van een gehele bevolkingsgroep over één kam (de inwoners van Groningen e.o.) zal ik mijn grieven wat nader specificeren.
Allereerst de Groningse brandweer:
Er komen een stelletje malloten bij de lokale commandant met het verzoek om vijf pallets wc-papier in het stadion uit te delen onder het mom sfeerverhogend. De omhooggevallen spuitgast ziet uit hoofde van brandgevaar geen enkel probleem. Hij weet a) niet dat wc-papier brandbaar is of b)wel dat papier brandbaar is, maar c) er is geen open vuur in het stadion. Zolang b) het papier niet in aanraking komt met c) open vuur is er geen gevaar voor de stadionbezoekers. Bovendien mag er in het stadion niet gerookt worden, dus is er ook geen gerede grond voor het gebruik van aanstekers. Echter, je wordt niet zomaar brandweercommandant, dus moet je rekening houden met onverwachte zaken. Dus laat hij het sfeerteam van Groningen (de fanatics, what’s in the name?) een briefje opstellen met de tekst: steek het wc-papier niet aan, dit levert brandgevaar op. Zo, nu is de veiligheid gagarandeerd, tijd voor een Beerenburg.

Dan het bestuur van FC Groningen. Directeur Hans Nijland heeft eveneens ruggespraak gehad met het sfeerteam over de wc-rollen. Ludiek is het woord dat valt. Over brandgevaar wordt blijkbaar niet gesproken en dus worden de 120.000 rollen wc-papier het stadion binnengeloodst. Na de bijna-ramp weet Nijland te melden dat hij natuurlijk niet wist dat enkele dwazen het toiletpapier in brand zouden steken. Nijland heeft nogal een hoge pet op van zijn provinciebewoners. Dat er jaarlijks miljoenen euro’s aan ontwikkelingsgelden naar het Hoge Noorden moeten worden overgemaakt om het lokale IQ de MULO te laten ontstijgen is hem blijkbaar ontgaan.

Concluderend kun je stellen dat het gemiddelde voetbalpubliek geen blaam treft. Mits men rekening houdt met de debielenfactor. Dat is de taak van de voetbalbesturen en de lokale overheden. Doorgaans worden deze posities bekleed door mensen die over een celletje meer hersenen beschikken. En dus de stupide initiatieven van de sfeerteams tegen het licht van veiligheid en goed gastheerschap kunnen houden. Dat is blijkbaar toch een celletje teveel gevraagd in Groningen.

Er gaat niets boven Groningen.
Qua domheid.

copyright by © judge