terug_naar_homepage
login_linkspoot
lees_ook

seizoen 15/16:
figuranten
Butterfly
keuzes
Johan Cruijff
Jetro
kijk en zicht
verwondering
cyclus
pijnbank
spelletjes
kleurloos
Realisten en romantici
Blind

Sinterklaas

Hoe houdt men voeling met de tijd
Nu trend na trend zich snel verspreidt
Wat te denken, wat te doen
Nu alles anders wordt dan toen ?
Luister in dit wild geraas
Toch maar weer naar Sinterklaas
Ja gewis, hij weet het wel
Hij wijst naar Linkspoot.nl !

In voetbalkringen geeft het pas
Iets te vinden van Hard Gras
Mee te praten over strijd
Nu en in verleden tijd
En in de zaak Oranje B ?
Beslist te weten ja of nee !
Een mening kost U slechts een tel
Ga naar Linkspoot.nl !

Voel je je als ballenjongen
Verbaal in een hoek gedrongen
Denk je eerder visueel
Met je rechter hersendeel
Zoek je in een enkel beeld
Wat er rond de velden speelt ?
Je raadt het nu intussen wel
Kijk op Linkspoot.nl !

Geen Judge nu, geen verbaal geweld
M. Hoevers zelf heeft zich gemeld
Hier tekent iemand met het mes,
Ironisch als een Socrates,
Onsterfelijke voetbalgoden
In hun dagelijkse noden !
De Kromme, Cruijff, U kent ze wel
Ze staan op Linkspoot.nl !

Hoe houdt U voeling ? Nou gewoon
Vraag het Maarten in persoon
Hij kletst U bij op zijn huisadres
Zo blijft U op elk moment bij de les.
Is virtueel geen handicap
Zoek dan op het worldWideWeb
De Wereld blijkt een voetbalspel
Daar op Linkspoot.nl !

De Sint

copyright by © judge